Τηλέφωνα επικοινωνίας
23960 23602 Θεσσαλονίκη
2160029096 Αθήνα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ > Καθαριστικά Πιάτων

43 προϊόντα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir
29%
€16.12/τμχ
€11.47/τμχ
€16.12/τμχ
€11.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€48.36/κιβώτιο
€34.41/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€14.27/τμχ
€12.97/τμχ
€14.27/τμχ
€12.97/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€57.08/κιβώτιο
€51.89/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€0.68/τμχ
€0.62/τμχ
€0.68/τμχ
€0.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€12.24/κιβώτιο
€11.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€10.12/τμχ
€9.24/τμχ
€10.12/τμχ
€9.24/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€60.72/κιβώτιο
€55.44/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€11.25/τμχ
€10.24/τμχ
€11.25/τμχ
€10.24/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€56.25/κιβώτιο
€51.18/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€0.68/τμχ
€0.62/τμχ
€0.68/τμχ
€0.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€12.24/κιβώτιο
€11.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
29%
€23.23/τμχ
€16.59/τμχ
€23.23/τμχ
€16.59/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€46.46/κιβώτιο
€33.18/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€5.15/τμχ
€4.68/τμχ
€5.15/τμχ
€4.68/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€20.60/κιβώτιο
€18.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€11.25/τμχ
€10.24/τμχ
€11.25/τμχ
€10.24/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€56.25/κιβώτιο
€51.18/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€16.93/τμχ
€15.39/τμχ
€16.93/τμχ
€15.39/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€50.79/κιβώτιο
€46.16/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€7.25/τμχ
€6.61/τμχ
€7.25/τμχ
€6.61/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€29.00/κιβώτιο
€26.42/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€2.01/τμχ
€1.61/τμχ
€2.01/τμχ
€1.61/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€20.10/κιβώτιο
€16.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€20.15/τμχ
€18.40/τμχ
€20.15/τμχ
€18.40/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€60.45/κιβώτιο
€55.21/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
14%
€3.41/τμχ
€2.92/τμχ
€3.41/τμχ
€2.92/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€17.05/κιβώτιο
€14.60/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
14%
€3.41/τμχ
€2.92/τμχ
€3.41/τμχ
€2.92/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€17.05/κιβώτιο
€14.60/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€2.81/τμχ
€2.56/τμχ
€2.81/τμχ
€2.56/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€44.96/κιβώτιο
€40.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
3%
€1.55/τμχ
€1.50/τμχ
€1.55/τμχ
€1.50/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€27.90/κιβώτιο
€27.06/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
29%
€16.12/τμχ
€11.47/τμχ
€16.12/τμχ
€11.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€48.36/κιβώτιο
€34.41/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
27%
€17.17/τμχ
€12.60/τμχ
€17.17/τμχ
€12.60/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€34.34/κιβώτιο
€25.20/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€8.62/τμχ
€7.87/τμχ
€8.62/τμχ
€7.87/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€51.72/κιβώτιο
€47.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€51.52/κιβώτιο
€38.12/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
15%
€5.15/τμχ
€4.38/τμχ
€5.15/τμχ
€4.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€41.20/κιβώτιο
€35.04/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
14%
€5.04/τμχ
€4.31/τμχ
€5.04/τμχ
€4.31/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€45.36/κιβώτιο
€38.79/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 24 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€7.90/τμχ
€7.21/τμχ
€7.90/τμχ
€7.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€47.40/κιβώτιο
€43.25/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ