Εύρος τιμής:
OK
Επιλογή brand
5
BIC
KEN

Σερβιέτες

38 προϊόντα
Εύρος τιμής:
OK
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
16%
€4.27/τμχ
€3.58/τμχ
€4.27/τμχ
€3.58/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€34.16/κιβώτιο
€28.62/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 130 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
18%
€2.30/τμχ
€1.88/τμχ
€2.30/τμχ
€1.88/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€23.00/κιβώτιο
€18.79/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 135 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€4.43/τμχ
€2.22/τμχ
€4.43/τμχ
€2.22/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€22.15/κιβώτιο
€11.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 162 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
16%
€8.86/τμχ
€7.42/τμχ
€8.86/τμχ
€7.42/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€17.72/κιβώτιο
€14.84/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 128 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
16%
€4.11/τμχ
€3.47/τμχ
€4.11/τμχ
€3.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€24.66/κιβώτιο
€20.83/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€2.41/τμχ
€1.21/τμχ
€2.41/τμχ
€1.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€48.20/κιβώτιο
€24.10/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 130 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€2.33/τμχ
€1.17/τμχ
€2.33/τμχ
€1.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 24 τεμάχια
€55.92/κιβώτιο
€27.96/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
16%
€1.60/τμχ
€1.34/τμχ
€1.60/τμχ
€1.34/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€22.40/κιβώτιο
€18.77/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 81 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
18%
€2.30/τμχ
€1.88/τμχ
€2.30/τμχ
€1.88/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€23.00/κιβώτιο
€18.79/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
18%
€2.22/τμχ
€1.82/τμχ
€2.22/τμχ
€1.82/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€26.64/κιβώτιο
€21.78/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 90 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€3.46/τμχ
€1.73/τμχ
€3.46/τμχ
€1.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€34.60/κιβώτιο
€17.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€3.46/τμχ
€1.73/τμχ
€3.46/τμχ
€1.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€41.52/κιβώτιο
€20.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€3.46/τμχ
€1.73/τμχ
€3.46/τμχ
€1.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€34.60/κιβώτιο
€17.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 130 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€2.57/τμχ
€2.17/τμχ
€2.57/τμχ
€2.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€25.70/κιβώτιο
€21.74/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€2.33/τμχ
€1.17/τμχ
€2.33/τμχ
€1.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€37.28/κιβώτιο
€18.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 160 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€3.46/τμχ
€1.73/τμχ
€3.46/τμχ
€1.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€27.68/κιβώτιο
€13.84/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 170 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€2.41/τμχ
€2.04/τμχ
€2.41/τμχ
€2.04/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€19.28/κιβώτιο
€16.29/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 99 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
21%
€1.60/τμχ
€1.27/τμχ
€1.60/τμχ
€1.27/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€19.20/κιβώτιο
€15.24/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
16%
€3.14/τμχ
€2.64/τμχ
€3.14/τμχ
€2.64/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€37.68/κιβώτιο
€31.66/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 112 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
21%
€1.60/τμχ
€1.27/τμχ
€1.60/τμχ
€1.27/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€16.00/κιβώτιο
€12.70/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 98 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€2.41/τμχ
€1.21/τμχ
€2.41/τμχ
€1.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€38.56/κιβώτιο
€19.28/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 170 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
21%
€1.60/τμχ
€1.27/τμχ
€1.60/τμχ
€1.27/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€9.60/κιβώτιο
€7.62/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 180 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
16%
€3.14/τμχ
€2.64/τμχ
€3.14/τμχ
€2.64/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€37.68/κιβώτιο
€31.66/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€2.41/τμχ
€1.21/τμχ
€2.41/τμχ
€1.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€48.20/κιβώτιο
€24.10/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Εμφάνιση 1 έως 2 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ