Τηλέφωνα επικοινωνίας
23960 23602 Θεσσαλονίκη
2160029096 Αθήνα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΒΡΕΦΙΚΑ > Πάνες & Μωρομάντηλα

82 προϊόντα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir
8%
€18.49/τμχ
€16.94/τμχ
€18.49/τμχ
€16.94/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€36.98/κιβώτιο
€33.88/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
8%
€20.35/τμχ
€18.64/τμχ
€20.35/τμχ
€18.64/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€61.05/κιβώτιο
€55.93/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
11%
€7.96/τμχ
€7.11/τμχ
€7.96/τμχ
€7.11/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€47.76/κιβώτιο
€42.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 30 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
18%
€36.98/τμχ
€30.26/τμχ
€36.98/τμχ
€30.26/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€36.98/κιβώτιο
€30.26/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
13%
€16.12/τμχ
€14.09/τμχ
€16.12/τμχ
€14.09/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€16.12/κιβώτιο
€14.09/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
11%
€23.80/τμχ
€21.26/τμχ
€23.80/τμχ
€21.26/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€47.60/κιβώτιο
€42.52/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 48 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
11%
€20.58/τμχ
€18.39/τμχ
€20.58/τμχ
€18.39/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€61.74/κιβώτιο
€55.16/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
8%
€10.93/τμχ
€10.01/τμχ
€10.93/τμχ
€10.01/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€65.58/κιβώτιο
€60.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
8%
€10.93/τμχ
€10.01/τμχ
€10.93/τμχ
€10.01/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€32.79/κιβώτιο
€30.04/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 88 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
8%
€10.61/τμχ
€9.72/τμχ
€10.61/τμχ
€9.72/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€42.44/κιβώτιο
€38.90/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
8%
€13.71/τμχ
€12.55/τμχ
€13.71/τμχ
€12.55/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€54.84/κιβώτιο
€50.22/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
13%
€10.88/τμχ
€9.50/τμχ
€10.88/τμχ
€9.50/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€10.88/κιβώτιο
€9.50/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 128 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
13%
€20.15/τμχ
€17.61/τμχ
€20.15/τμχ
€17.61/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€20.15/κιβώτιο
€17.61/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 80 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
14%
€6.44/τμχ
€5.55/τμχ
€6.44/τμχ
€5.55/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€19.32/κιβώτιο
€16.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
13%
€1.77/τμχ
€1.55/τμχ
€1.77/τμχ
€1.55/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€21.24/κιβώτιο
€18.57/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 144 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
14%
€6.44/τμχ
€5.55/τμχ
€6.44/τμχ
€5.55/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€19.32/κιβώτιο
€16.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
13%
€3.53/τμχ
€3.08/τμχ
€3.53/τμχ
€3.08/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€42.36/κιβώτιο
€37.02/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 144 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
19%
€3.95/τμχ
€3.21/τμχ
€3.95/τμχ
€3.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€11.85/κιβώτιο
€9.63/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 128 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
29%
€6.78/τμχ
€4.81/τμχ
€6.78/τμχ
€4.81/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€20.34/κιβώτιο
€14.44/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 128 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
13%
€7.35/τμχ
€6.43/τμχ
€7.35/τμχ
€6.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€44.10/κιβώτιο
€38.55/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
13%
€8.06/τμχ
€7.04/τμχ
€8.06/τμχ
€7.04/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€48.36/κιβώτιο
€42.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
8%
€35.39/τμχ
€32.71/τμχ
€35.39/τμχ
€32.71/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€35.39/κιβώτιο
€32.71/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
8%
€32.73/τμχ
€30.26/τμχ
€32.73/τμχ
€30.26/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€32.73/κιβώτιο
€30.26/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
7%
€29.19/τμχ
€27.01/τμχ
€29.19/τμχ
€27.01/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€29.19/κιβώτιο
€27.01/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket

Προϊόντα ανά Επαγγελματία