Τηλέφωνα επικοινωνίας
23960 23602 Θεσσαλονίκη
2160029096 Αθήνα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ > Καθαριστικά Σπιτιού > Ξεσκόνισμα & Καθαριστικά επίπλων

18 προϊόντα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir
14%
€5.64/τμχ
€4.82/τμχ
€5.64/τμχ
€4.82/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€33.84/κιβώτιο
€28.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
36%
€2.70/τμχ
€1.72/τμχ
€2.70/τμχ
€1.72/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€32.40/κιβώτιο
€20.66/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
13%
€8.06/τμχ
€6.97/τμχ
€8.06/τμχ
€6.97/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€48.36/κιβώτιο
€41.84/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
11%
€11.52/τμχ
€10.28/τμχ
€11.52/τμχ
€10.28/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€69.12/κιβώτιο
€61.66/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
31%
€4.27/τμχ
€2.95/τμχ
€4.27/τμχ
€2.95/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€51.24/κιβώτιο
€35.36/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 45 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
15%
€7.01/τμχ
€5.95/τμχ
€7.01/τμχ
€5.95/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€42.06/κιβώτιο
€35.68/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 45 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
10%
€2.62/τμχ
€2.36/τμχ
€2.62/τμχ
€2.36/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€31.44/κιβώτιο
€28.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ %
favorite
basket
10%
€4.87/τμχ
€4.38/τμχ
€4.87/τμχ
€4.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€58.44/κιβώτιο
€52.60/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 45 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€7.57/τμχ
€6.02/τμχ
€7.57/τμχ
€6.02/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€22.71/κιβώτιο
€18.06/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
31%
€5.44/τμχ
€3.75/τμχ
€5.44/τμχ
€3.75/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€65.28/κιβώτιο
€45.04/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
11%
€11.52/τμχ
€10.28/τμχ
€11.52/τμχ
€10.28/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€69.12/κιβώτιο
€61.66/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 48 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
15%
€4.47/τμχ
€3.80/τμχ
€4.47/τμχ
€3.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€40.23/κιβώτιο
€34.17/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
15%
€6.01/τμχ
€5.08/τμχ
€6.01/τμχ
€5.08/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€48.08/κιβώτιο
€40.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
15%
€6.44/τμχ
€5.45/τμχ
€6.44/τμχ
€5.45/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€77.28/κιβώτιο
€65.45/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
21%
€8.06/τμχ
€6.36/τμχ
€8.06/τμχ
€6.36/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€24.18/κιβώτιο
€19.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 105 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
16%
€7.49/τμχ
€6.31/τμχ
€7.49/τμχ
€6.31/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€44.94/κιβώτιο
€37.86/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
10%
€3.10/τμχ
€2.79/τμχ
€3.10/τμχ
€2.79/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€37.20/κιβώτιο
€33.48/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 105 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
10%
€3.10/τμχ
€2.79/τμχ
€3.10/τμχ
€2.79/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 24 τεμάχια
€74.40/κιβώτιο
€66.96/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ