Εύρος τιμής:
OK
ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε
5
BIC
KEN

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

33 προϊόντα
Εύρος τιμής:
OK
ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε
5
BIC
KEN
30%
€4.90/τμχ
€3.43/τμχ
€4.90/τμχ
€3.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€49.00/κιβώτιο
€34.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€6.10/τμχ
€4.27/τμχ
€6.10/τμχ
€4.27/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€85.40/κιβώτιο
€59.78/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€2.50/τμχ
€1.75/τμχ
€2.50/τμχ
€1.75/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€50.00/κιβώτιο
€35.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€11.73/τμχ
€8.21/τμχ
€11.73/τμχ
€8.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€140.76/κιβώτιο
€98.53/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 45 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€11.05/τμχ
€7.74/τμχ
€11.05/τμχ
€7.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€132.60/κιβώτιο
€92.82/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 45 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€2.50/τμχ
€1.75/τμχ
€2.50/τμχ
€1.75/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€50.00/κιβώτιο
€35.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€13.40/τμχ
€9.38/τμχ
€13.40/τμχ
€9.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€187.60/κιβώτιο
€131.32/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€11.30/τμχ
€7.91/τμχ
€11.30/τμχ
€7.91/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€158.20/κιβώτιο
€110.74/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€10.95/τμχ
€7.67/τμχ
€10.95/τμχ
€7.67/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€153.30/κιβώτιο
€107.31/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€3.83/τμχ
€2.68/τμχ
€3.83/τμχ
€2.68/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€38.30/κιβώτιο
€26.81/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€6.70/τμχ
€4.69/τμχ
€6.70/τμχ
€4.69/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€80.40/κιβώτιο
€56.28/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€9.00/τμχ
€6.30/τμχ
€9.00/τμχ
€6.30/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€90.00/κιβώτιο
€63.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 63 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€7.30/τμχ
€5.11/τμχ
€7.30/τμχ
€5.11/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€102.20/κιβώτιο
€71.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 45 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€12.90/τμχ
€9.03/τμχ
€12.90/τμχ
€9.03/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€129.00/κιβώτιο
€90.30/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€3.52/τμχ
€2.46/τμχ
€3.52/τμχ
€2.46/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€70.40/κιβώτιο
€49.28/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€6.86/τμχ
€4.80/τμχ
€6.86/τμχ
€4.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€96.04/κιβώτιο
€67.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€8.40/τμχ
€5.88/τμχ
€8.40/τμχ
€5.88/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€117.60/κιβώτιο
€82.32/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€15.34/τμχ
€10.74/τμχ
€15.34/τμχ
€10.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€92.04/κιβώτιο
€64.43/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 110 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€15.45/τμχ
€10.82/τμχ
€15.45/τμχ
€10.82/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€77.25/κιβώτιο
€54.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 110 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€6.75/τμχ
€4.73/τμχ
€6.75/τμχ
€4.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€67.50/κιβώτιο
€47.25/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 44 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€5.93/τμχ
€4.15/τμχ
€5.93/τμχ
€4.15/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€59.30/κιβώτιο
€41.51/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€6.66/τμχ
€4.66/τμχ
€6.66/τμχ
€4.66/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€59.94/κιβώτιο
€41.96/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€6.77/τμχ
€4.74/τμχ
€6.77/τμχ
€4.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€67.70/κιβώτιο
€47.39/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€7.05/τμχ
€4.94/τμχ
€7.05/τμχ
€4.94/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€84.60/κιβώτιο
€59.22/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Εμφάνιση 1 έως 2 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ