ΝΕΑ

19/03/2019

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΗ επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ
εντάχθηκε στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» προϋπολογισμού 150 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους
και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 205.519€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε
101.259,50€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις
στις παρακάτω κατηγορίες:
✓ Μηχανήματα – Εξοπλισμός
✓ Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων
✓ Μεταφορικά μέσα
✓ Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
✓ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
✓ αύξηση της κερδοφορίας της
✓ ενίσχυση της εξωστρέφειας
✓ επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
✓ εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
✓ αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
✓ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
✓ διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην τοπική οικονομία.

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: info@kontzoglou.gr
T: 23960 23602, 23624
F: 23960 23661
Τέρμα λειβαδίου - Βασιλικά
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SOCIAL MEDIA

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Αποδοχή